Redan tidigt i karriären fick Walter möjlighet att uppträda publikt tillsammans med flera av sina musikaliska förebilder tex. The Refreshments & Mojje. Under Ove Törnqvist 90-årsjubeleum så va Emilio ackompanjatör på TV-programmet Allsång på Skansen.

Missa inte detta samt fler musik akter, bilutställning & motorshow på årets festival