Kontakt

Vill du komma i kontakt med arrangören finns kontaktuppgifter nedan. Du får ha överensende med att det kan ta några dagar innan vi återkopplar då vi är en liten organisation med många uppgifter. 

NIKLAS HELLSTRÖM

Festivalgeneral och huvudprojektledare
niklas.hellstrom@thisishouston.se
070-573 99 88

ANDREAS DANIELSSON

Marknad och programansvarig
andreas.danielsson@kalmar.travsport.se
070-822 19 14

DANIEL DAHLSTRÖM

Partneransvarig
daniel@danidapartner.se
076-118 25 65

DANIEL KARLSSON

Utställningsansvarig
daniel.karlsson@on-wheels.se
070-483 44 45