Kontakt

Vill du komma i kontakt med arrangören finns kontaktuppgifter nedan. Du får ha överensende med att det kan ta några dagar innan vi återkopplar då vi är en liten organisation med många uppgifter. 

DANIEL DAHLSTRÖM

Festivalgeneral och huvudprojektledare
daniel.dahlstrom@on-wheels.se
076-118 25 65

ANDREAS DANIELSSON

Marknad och programansvarig
andreas.danielsson@kalmar.travsport.se
070-822 19 14

DANIEL KARLSSON

Utställningsansvarig
daniel.karlsson@on-wheels.se
070-483 44 45

NIKLAS HELLSTRÖM

Projektledare

niklas.hellstrom@thisishouston.se
070-573 99 88